20130513

Windows UI 里用五笔

微软的工程师大概都不会用五笔输入法。新的windows 8 还是只有微软拼音输入。

谷歌的五笔输入只是挂在Chrome浏临器 的没有线,不能用的=_="

只好用会万能五笔输入法。。。。。。然而在Win8 不太听话!
(桌面界面可以用,但是在那个那个 “ WINDOWS UI ”界面是就吃自己了。所以我就在网上找找有没有解决方案。发现了“多多五笔” 这可是什么大名标货,是网友开发出来的……不收费的。


安装后是就是有了这东西了。

可以搜索了……


这个可以用五笔输入汉字了
在 Apache OpenOffice 没问题。
我所用的 Windows 64位 的……

我的 Notebook Asus VivoBook S200E 是 走 Windows8 (64位 )的。

-------------------------
多多五笔 下载:


百度云网盘


Windows 32位(5.45MB)

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=51348&uk=2617565705Windows 64位 (6.09MB)

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=51349&uk=2617565705


(在马国下载是会很慢的…… )

-------------------------


以下是我的另一备份:

微软 SkyDrive

http://sdrv.ms/ZZH31C

wbime_v2.5.1_Setup_x86.exe ( Windows 32位 )
wbime_v2.5.1_Setup_x64.exe ( Windows 64位 )


--------------------------

相关:

http://www.ruanme.com/win8-metro-wubi.html


http://bbs.pcbeta.com/viewthread-1151207-1-1.html
http://chinput.com/thread-249-1-1.html

-------------------------------

20140105 修:多多五笔并不是很完美……

在OneNote 是无法应用的..


在Win 8.1 / 已经 内建 “微软五笔”了。
详情:
http://kn1046.blogspot.com/2014/01/blog-post.html
 

6 条评论:

hahahaha哈 说...

试试中州韵?

hahahaha哈 说...

里面好像有五笔?

Wang Xiong 说...

多多五笔很正常。很适合用了……
你会五笔输入?

hahahaha哈 说...

我不会啊。现在感觉拼音挺快的....
我推荐中州韵是因为这个输入法不知道为什么,最近似乎挺受欢迎~

Wang Xiong 说...

我不太会 标准音 啦 =_="

Wang Xiong 说...

现在,多多五笔可以退休了……微软出了自家的 “微软五笔”。

分享:

Share |